แบบบ้าน

10 แบบบ้าน ใต้ถุนสูง เเละบ้านพักตากอากาศ Airbnb แบบบ้าน ใต้ถุนสูง ออกแบบโดยกรมโยธาธิการ และผังเมือง 10 แบบบ้านจาก กทม. เน้นความประหยัด เข้ากับสภาพอากาศเมืองไทย และรองรับครอบครัวขยาย           บ้านไทยในอดีตมักสร้างด้วยไม้และยกพื้นสูง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี เย็นสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วม…

Continue Reading →