แบบบ้าน

10 แบบบ้าน ใต้ถุนสูง เเละบ้านพักตากอากาศ Airbnb

แบบบ้านแบบบ้าน ใต้ถุนสูง ออกแบบโดยกรมโยธาธิการ และผังเมือง 10 แบบบ้านจาก กทม. เน้นความประหยัด เข้ากับสภาพอากาศเมืองไทย และรองรับครอบครัวขยาย

          บ้านไทยในอดีตมักสร้างด้วยไม้และยกพื้นสูง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี เย็นสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วม และยังสามารถใช้พื้นที่ชั้นล่างทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้มากมาย ทำให้ปัจจุบัน บ้านใต้ถุนสูง ก็ยังคงเป็นแบบบ้านที่นิยมใช้ในหลายพื้นที่ แต่วัสดุก่อสร้างอื่น มาเสริมเพื่อให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น แบบบ้านไทยพอเพียง แบบบ้านฟรีจาก กทม. ที่ออกแบบโดยกรมโยธาธิการ และผังเมือง หนึ่งในโครงการต่อเนื่องจากโครงการ “แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข”
ซึ่งแบบบ้านไทยพอเพียง แบ่งออกเป็นแบบบ้านชั้นเดียว จำนวน 5 รูปแบบ และแบบบ้านสองชั้น จำนวน 5 รูปแบบ โดยเน้นด้านความประหยัด และประโยชน์ใช้สอย รองรับสภาพที่ตั้งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และเป็นแบบบ้านที่สามารถขยายพื้นที่ในลักษณะของครอบครัวใหญ่ได้

ดังนั้นสำหรับคนที่กำลังมองหาแบบไทยประยุกต์ มีความทันสมัย ราคาประหยัด และมีใต้ถุนแบบบ้านไทยในอดีต วันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอนำแบบบ้านไทยพอเพียงทั้ง 10 แบบมาให้ชมกันค่ะ

บ้านไทยพอเพียง 1

          แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 50 ตร.ม ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 12.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 13.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 563,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 532,000 บาท

บ้านไทยพอเพียง 2

          แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 66 ตร.ม ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 12.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 711,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 667,000 บาท

บ้านไทยพอเพียง 3

          แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 98 ตร.ม ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 16.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 13.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,022,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 958,000 บาท

บ้านไทยพอเพียง 4

          แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 112 ตร.ม ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 16.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,189,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 1,115,000 บาท

บ้านไทยพอเพียง 5

          แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง แปลนตัวแอล 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 108 ตร.ม ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 16.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,152,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 1,083,000 บาท

บ้านไทยพอเพียง 6

          แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 72 ตร.ม ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 9.70 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 13.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 626,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 595,000 บาท

บ้านไทยพอเพียง 7

          แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่ง 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 104 ตร.ม ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 9.70 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 848,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 787,000 บาท

บ้านไทยพอเพียง 8

          แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งด้านหน้า 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 104 ตร.ม ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 9.70 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 927,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 864,000 บาท

บ้านไทยพอเพียง 9

           แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งด้านหน้าและด้านข้าง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 136 ตร.ม ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 12.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,178,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 1,109,000 บาท

บ้านไทยพอเพียง 10

           แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งด้านหน้า 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 136 ตร.ม ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 12.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,211,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 1,132,000 บาท

แบบบ้าน ฟรี แบบบ้านจากโครงการ

“แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข” ให้ประชาชนขอได้ฟรี โดยกรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้ที่กำลังมองแบบบ้านฟรีสำหรับสร้างบ้าน กรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ก็ได้จัดทำ 14 แบบบ้าน ทั้งแบบบ้านชั้นเดียวและแบบบ้านสองชั้น ให้ประชาชนไปขอได้ฟรี โดยไม่เสียใช้จ่ายที่ กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต และภูมิภาคขอรับได้ที่สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ทุกแห่ง ตามโครงการแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข
แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข” เป็น 1 ใน 16 กิจกรรม ภายใต้โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชนในปี 2559 ภายใต้แนวคิดเสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข ที่จัดทำโดยกรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้าน ให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

บ้านพักตากอากาศ Airbnb ที่รีโนเวทจากรถไฟสงครามโลกครั้งที่ 2

สำหรับ ผู้ที่หลงใหลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การได้อยู่อาศัยใน ชานชาลา 1346 ซึ่งเคยเป็นกองเสบียง ห้องครัวสำหรับกองทัพสหรัฐอเมริกา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงปี 1942 อาจกลายเป็นเรื่องที่เกินฝัน แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นความจริงได้ การดัดแปลงรีโนเวทอย่างพิถีพิถัน ทำให้รถไฟเก่า ของกองทัพกลายเป็น บ้านพักตากอากาศ หลังน้อยกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เทือกเขา Smoky Mountains ใน Maryville

หลังจากรถไฟคันนี้ถูกปลดประจำการ มันถูกวางขายในการประมูลในปี 2005 และถูกส่งไปสู่เจ้าของคนใหม่ในรัฐ Tennessee และด้วยสภาพของรถไฟที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่ถูกใช้งานมาตลอดหลายปี ทำให้ผู้ครอบครองตัดสินใจเปลี่ยนโครงสร้างของมันให้รองรับการเป็นบ้านพักตากอากาศ ขนาดเล็กสำหรับครอบครัว และเปิดให้เช่าใน Airbnb โดยพวกเขาเลือกใช้วัสดุมือสองเกือบทั้งหมดสำหรับการปรับปรุงรีโนเวท ทั้งบริเวณตู้เก็บของ เคาน์เตอร์ เครื่องล้างจานและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ อีกมากมาย และใช้เวลาราวๆ 8 เดือนในการชุบชีวิตของบ้านให้กลับคืนมาอีกครั้ง

นอกจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่งดงามแทบหยุดหายใจ การตกแต่งภายในก็ชวนให้ทุกคนสัมผัสได้ ถึงความอบอุ่นน่าอยู่อาศัย ด้วยพื้นไม้เนื้อแข็ง ผนังโทนสีขาว  หน้าต่างขนาดใหญ่ที่ทำให้แสงธรรมชาติ อาบไล้ภายในได้อย่างงดงาม ความจุของห้องสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ถึง 4 คน

ภายในติดตั้งเตียงขนาดควีนไซซ์ 1 เตียง และโซฟาที่สามารถดึงออกมาเป็นเตียงขนาดควีนไซซ์ได้อีกหนึ่ง ห้องครัวที่ครบครัน เคาน์เตอร์บาร์ รับประทานอาหารที่สามารถชมวิวทุ่งกว้าง ไปด้วยได้ในเวลาเดียวกัน และยังมีดาดฟ้ากลางแจ้งสำหรับดินเนอร์ แสนโรแมนติกอีกด้วย ภายในห้องน้ำมีอ่างน้ำแบบขาตั้ง สำหรับวันที่เหนื่อยล้า และยังรวมถึงบ่อปลา และกองไฟในบริเวณข้างเคียง

ติดตามบทความดีดีได้ที่ http://masi-stolove-borovec.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *